Produkcija

Katalogi Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt preču katalogus.... lasīt tālāk
Laikraksti Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa laikrakstu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk
Reklāmas materiāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt reklāmas materiālus... lasīt tālāk
Žurnāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa žurnālu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk

Jaunumi

Realizēts projekts "Jaunu klientu piesaiste Vācijā un Dānijā"

Noslēgts līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunu klientu piesaiste Vācijā un Dānijā" īstenošanu.
Lasīt tālāk

Realizēts projekts “Jaunas drukas iekārtas iegāde”

SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” veiksmīgi nodod ekspluatācijā ražošanas paplašināšanas un modernizācijas projektu – pēc skaita astoto.
Lasīt tālāk

"Poligrāfijas grupa Mūkusala" misija

Poligrāfijas grupa Mūkusala ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu apmierinātību. Poligrāfijas grupa Mūkusala ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Lasīt tālāk