Produkcija

Katalogi Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt preču katalogus.... lasīt tālāk
Laikraksti Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa laikrakstu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk
Reklāmas materiāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt reklāmas materiālus... lasīt tālāk
Žurnāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa žurnālu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk

Jaunumi

Īstenota lielākā daļa no projektā Nr.4.1.1.0/17/A/013 paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem

SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" 2017.gada 30.decembrī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/17/A/013 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Līdz š.g. novembrim īstenota lielākā daļa no projektā paredzētajiem energoefektivitātes pasākumiem.
Lasīt tālāk

SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” turpinās energoefektivitātes pasākumu īstenošana

2018.gada pirmajā pusgadā plānots ražošanas telpās uzstādīt energoefektīvāku dzesēšanas un ventilācijas sistēmu, esošo apgaismojumu nomainīt pret LED gaismekļiem, modernizēt ražošanās procesā esošo drukas žāvētāju, kā arī veikt kompresoru nomaiņu.
Lasīt tālāk

"Poligrāfijas grupa Mūkusala" misija

Poligrāfijas grupa Mūkusala ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu apmierinātību. Poligrāfijas grupa Mūkusala ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Lasīt tālāk