Produkcija

Katalogi Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt preču katalogus.... lasīt tālāk
Laikraksti Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa laikrakstu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk
Reklāmas materiāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt reklāmas materiālus... lasīt tālāk
Žurnāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa žurnālu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk

Jaunumi

Ekskursijas izdevniecību darbiniekiem

"Poligrāfijas grupa Mūkusala" no 1. jūlija līdz 18. augustam aicina savus klientus pieteikt grupu ekskursijas tipogrāfijā.
Lasīt tālāk

PGM paraksta memorandu par neadresēto sūtījumu izplatīšanu

Memoranda mērķis ir atbalstīt pastkastīšu īpašnieku izvēli saņemt vai nesaņemt neadresētus sūtījumus, uzlīmējot uz pastkastītes vai nu vienota parauga informatīvo zīmi, vai arī cita izskata līdzvērtīga satura zīmi.
Lasīt tālāk

"Poligrāfijas grupa Mūkusala" misija

Poligrāfijas grupa Mūkusala ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu apmierinātību. Poligrāfijas grupa Mūkusala ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Lasīt tālāk