Produkcija

Katalogi Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt preču katalogus.... lasīt tālāk
Laikraksti Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa laikrakstu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk
Reklāmas materiāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā drukāt reklāmas materiālus... lasīt tālāk
Žurnāli Poligrāfijas grupa Mūkusala piedāvā pilna servisa žurnālu drukas pakalpojumus... lasīt tālāk

Jaunumi

Redzi. Dzirdi. Runā.

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. Šī likuma mērķis ir stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Ja savā darba vietā pamani darbības, kas rada aizdomas par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, cel trauksmi!
Lasīt tālāk

Tiek realizēts pēdējais no projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA «Poligrāfijas grupa Mūkusala»" plānotajiem pasākumiem

2019. gada 2. ceturksnī tika uzsākts pēdējais no projektā plānotajiem pasākumiem - termālo iespiedformu izgatavošanas iekārtu maiņa uz ievērojami energoefektīvāku un videi draudzīgāku risinājumu. Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 767 901,62 EUR, no tām 230 370,49 EUR plānots segt ar Kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalstu. Visas projektā paredzētās aktivitātes plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.
Lasīt tālāk

"Poligrāfijas grupa Mūkusala" misija

Poligrāfijas grupa Mūkusala ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem. Poligrāfijas grupa Mūkusala regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu apmierinātību. Poligrāfijas grupa Mūkusala ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Lasīt tālāk