Misija, Vīzija, Vērtības


Misija

 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu apmierinātību.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

Vīzija

 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  būs poligrāfijas nozares līderis Baltijā, kas apkalpos drukātos medijus.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  darbosies atbilstoši starptautiskajai kvalitātes vadības sistēmai.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  būs profesionāla vide, kas piesaistīs labākos nozares speciālistus un veicinās to izaugsmes iespējas.
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala  būs videi draudzīgs uzņēmums.

Vērtības

Šīs vērtības nosaka organizācijas darbinieku uztveri un domāšanu, kā arī atspoguļojas darbībā un pašas organizācijas vides veidošanā.

Uzņēmums balstās uz šādām uzņēmuma tēlu veidojošām vērtībām:

 • Profesionalitāte
  Darbinieku profesionalitāte ir svarīgs faktors, sadarbojoties ar klientiem. Profesionāli darbinieki ir Poligrāfijas grupas Mūkusala viena no galvenajām vērtībām, kas ļauj uzņēmumam pilnvērtīgi attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus.
 • Orientācija uz klientu
  Katra darbība ir vērsta uz klienta vēlmju piepildīšanu, jo labākas attiecības ar klientiem, jo uzņēmums ir veiksmīgāks.
 • Attīstība
  Uzņēmuma mērķis ir kļūt par līderi drukāto mediju tirgū, kā arī iegūt lielāko tirgus daļu. Pastāvīga attīstība ir sekmīga uzņēmuma pamatā.
 • Efektivitāte
  Lai uzņēmums būtu pilnībā veiksmīgs, katrai aktivitātei ir jābūt efektīvai gan saziņas līmenī, gan arī ražošanas procesos. Ikdienā efektivitāte tiek nodrošināta nepārtraukti, uzlabojot darba procesus.
 • Videi draudzīgs
  Viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām - būt dabai draudzīgam uzņēmumam, rūpēties par vidi, kurā dzīvojam. Tādēļ Poligrāfijas grupa Mūkusalasavu attieksme pret vidi pauž, īstenojot savā darbībā šādus pamatprincipus:
  • nodrošināt atbilstību LR vides tiesību aktu un citām prasībām;
  • nepārtraukti pilnveidot vides sniegumu;
  • periodiski pārskatīt un identificēt iespējamo ietekmi uz vidi šādās jomās:
   • ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izmantošana un apsaimniekošana;
   • racionāla resursu izmantošana;
   • atkritumu apsaimniekošana.
  • nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi:
   • samazinot piesārņojošo vielu emisijas vidē;
   • nodrošinot pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu.
  • veidot darbinieku vides apziņu katrā darba vietā un nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos.