Poligrāfijas grupa Mūkusala – viens no pasākuma “Baltā Nakts” apskates objektiem


 Poligrāfijas grupa Mūkusala – viens no pasākuma “Baltā Nakts” 2012. gada 8. septembrī apskates objektiem.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, kā arī vairāku Latvijas kultūras organizāciju organizētā pasākuma “Baltā Nakts” ietvaros interesentiem bija iespēja apskatīt vairāk nekā 60 dažādus mākslas objektus, kā arī apmeklēt dažādus pasākumus.

Šajā naktī arī mūsu uzņēmuma tipogrāfija bija atvērta apmeklētājiem. Interese par to, kā top preses izdevumi, izrādījās ļoti liela. Plānoto ekskursantu grupu skaitu nācās trīskāršot.

Ekskursiju vadītājs – ražošanas meistars Paulis Zabarovskis iepazīstināja dalībniekus ar iespieddarba sagatavošanas un ražošanas procesu, drukas un pēcapstrādes iekārtām, kā arī īsumā pastāstīja par poligrāfijā izmantotajiem materiāliem – papīru, iespiedplatēm un iespiedkrāsu. Apmeklētāji klātienē varēja vērot, kā tiek drukāti žurnāli un tādējādi iegūt priekšstatu par tipogrāfijas ikdienas darbu. Tā kā laikraksti sestdienās netiek drukāti, laikrakstu iespiedlīnijas varēja aplūkot tikai vizuāli. Pēc dalībnieku pozitīvajām atsauksmēm tas nav traucējis gūt priekštatu par poligrāfijas nozari.

Mums ir liels prieks, ka tik daudziem cilvēkiem interesēja uzzināt par to, kā tiek saražoti preses izdevumi.

Gaidīsim tikšanos ar jums pēc gada!