Redzi. Dzirdi. Runā.


Latvijā, līdzīgi kā vairākās citās Eiropas Savienības valstīs, ir ieviesti trauksmes celšanas mehānismi, kas palīdz iedzīvotājiem iesaistīties dažādu sabiedrības interešu kaitējumu novēršanā.
2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. Šī likuma mērķis ir stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Vairāk informācijas

 Papildu informācija SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" Personāla nodaļā.