Realizēts projekts "Jaunu klientu piesaiste Vācijā un Dānijā"


SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" ir noslēgusi 2015. gada 24. novembrī līgumu Nr.L-ĀTA-15-3545 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Jaunu klientu piesaiste Vācijā un Dānijā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.