Poligrāfijas grupa Mūkusala atbalsta konkursu - Jaunais Profesionālis 2013


Apzinoties profesionālās izglītības nozīmīgumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā, mūsu uzņēmums sadarbībā ar LPUA veic dažādas aktivitātes poligrāfijas speciālistu sagatavošanas jomā. Jau ilglaicīgi sadarbojamies arī ar Rīgas Valsts Tehnikuma Poligrāfijas centru - gan nodrošinot prakses vietas skolas audzēkņiem, gan sniedzot citādu atbalstu.

Ar prieku piedalījāmies gadskārtējās izstādes „Skola 2013” norisēs, sagādājot balvas konkursa „Jaunais profesionālis 2013” laureātiem. Uzskatam, ka mūsu balvas lieti noderēs maketēšanas konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem - Poligrāfijas centra audzēkņiem- turpmākajā mācību procesā.