Uzņēmums gūst atzinību starptautiskajā konkursā "The European Business Awards 2016/17"


"Poligrāfijas grupa Mūkusala" izvirzīta pārstāvēt Latviju starptautiskā uzņēmējdarbības konkursā European Business Awards. Konkursa mērķis ir atrast labākos Eiropas uzņēmumus, kas atbilst sacensību pamatprincipiem: veiksme, inovācijas, ētika un globālā domāšana.

European Business Awards (EBA) ir lielākais biznesa konkurss uzņēmējdarbības jomā Eiropā, kas norisinās jau desmito gadu. Šogad konkursam pieteicās 33 000 uzņēmumi no 34 valstīm. Konkursa otrajā kārtā izvirzīti 636 uzņēmumi. Latviju pārstāvēs 11 uzņēmumi, tostarp SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala".

Adrians Tripps (Adrian Tripp), European Business Awards konkursa izpilddirektors: "Apsveicam uzņēmumu Poligrāfijas grupa Mūkusala ar iegūto titulu Nacionālais čempions (National Champion) un iespēju pārstāvēt savu valsti starptautiskajā konkursā. Jūs esat viens no uzņēmumiem, kurš stiprina Eiropas biznesa vides kodolu. Augstu vērtējam Jūsu biznesa pamatprincipus saistībā ar inovācijām un biznesa ētikas aspektiem.”

Konkursa otrajā kārtā dalībnieki gatavos video prezentācijas, lai iepazīstinātu ar uzņēmumu, tā vērtībām un biznesa sasniegumiem. Konkursa žūrija uzņēmumus vērtēs iepazīstoties ar iesūtītajiem video, kā arī tiekoties ar katru no pretendentiem klātienē.

Konkursa European Business Awards noslēgums paredzēts 2017. gada pavasarī.

 

Aicinām iepazīties ar visiem Eiropas uzņēmumiem, kas šogad atzīti par Nacionālajiem čepioniem: www.businessawardseurope.com