Poligrāfijas grupa Mūkusala ir ieguvusi sertifikātu OHSAS 18001


Uzņēmuma galvenā vērtība ir mūsu darbinieki. Visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā ir veikti gan dažādi pasākumi, gan ieguldīti līdzekļi, lai uzlabotu darba apstākļus un darba drošību. Sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistiem regulāri notiek profilaktiski pasākumi, izvērtējot darba vidi, nosakot iespējamos riskus un kaitējumus, veicot aktivitātes to novēršanā. 

Mūsu darbs ir rezultējies 2013. gada martā, iegūstot OHSAS 18001 sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmumā ir ieviesta darba drošības un arodveselības sistēma.

Sertifikāta iegūšana ir tikai sākums turpmākai darba drošības un arodveselības sistēmas konsekventai uzturēšanai un uzlabošanai.