SIA "Poligrāfijas grupa Mūkusala" - konkursa „Vācijas Tautsaimniecības balva Latvijā” finālists


Šogad konkursa Vācijas Tautsaimniecības balva Latvijā ietvaros īpaši tika vērtēti un apbalvoti uzņēmumi, kas nodrošina kvalitatīvas, darba vidē balstītas mācības, sniedzot ieguldījumu ilgtspējīgas izglītības un tautsaimniecības attīstībā.

Paralēli tradicionālajai balvai 2016. gadā tika pasniegta arī īpašā profesionālās izglītības balva MĒS MĀCĀMies. Ar šo balvu Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera vēlas piesaistīt plašāku sabiedrības uzmanību darba vidē balstītām mācībām kā vienam no profesijas ieguves veidiem Latvijā, tādējādi veicinot profesionālās izglītības tēla uzlabošanu.

Starp konkursa apakškategorijas Darba vidē balstītas (DVB) mācības 5 finālistiem atzinīgi tika novērtēts SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala darbs – uzņēmums jau vairākus gadus rūpējas kā par esošo, tā jauno darbinieku prasmju paaugstināšanu, un bija viens no pirmajiem poligrāfijas nozarē, kas atsaucās idejai par darba vidē balstītu mācību īstenošanu.

SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala personāla vadītāja Aija Āne: „Mūsu uzņēmuma DVB mācību projekta realizācijas ilggadējais sadarbības partneris ir Rīgas Valsts tehnikums. Šī izglītības iestāde ir vienīgā valstī, kas sagatavo speciālistus poligrāfijas nozarei. Kopumā mūsu sadarbība ilgst vismaz 10 gadus, nodrošinot studentiem prakses vietas ar iespēju strādāt pie modernām iekārtām.  Veiksmīgi pielietojot teorētiskās zināšanas praksē, mēs piedāvājam labākajiem studentiem uzsākt karjeru mūsu uzņēmumā. Kopš DVB projekta uzsākšanas 2014. gadā pieciem no trīspadsmit iesaistītajiem jauniešiem ir darba attiecības ar SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala. Mūsu nākamais solis DVB projekta attīstīšanā ir uzsākt sadarbību arī ar Rīgas Tehnisko koledžu.”

 
 

Informācija presē:
http://www.db.lv/