Poligrāfijas grupa Mūkusala darbinieki pilnveido savas profesionālās zināšanas!


Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija 2011. gada 4. janvārī noslēdza Līgumu Nr. L-APA-10-0028 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares darbaspēka kvalifikācijas celšana" (projekta Nr. APA/1/3/1/1/1/10/02/015) īstenošanu.

2012.gada 6., 13., 15. novembrī projekta ietvaros tiek realizēts apmācību kurss „Darba resursu efektivitātes mērījumi poligrāfijas rūpniecībā”.

 Mācību galvenās tēmas:

  • Darba resursu ražīgums
  • Galvenie efektivitātes rādītāji poligrāfijas rūpniecībā

Mācību mērķis – paaugstināt darbinieku izpratni par individuālā ieguldījuma un personīgās motivācijas nozīmību darba produktivitātes un efektivitātes paaugstināšanā, lai sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus.

 

2012.gada 28, 29.augustā un 20.septembrī projekta ietvaros tiek realizēts OHSAS 18001:2007 standarta apmācību kurss.

Apmācību mērķis - OHSAS 18001:2007 audita pielietošana poligrāfijas procesu un darba uzraudzībai uzņēmumā. Apmācības galvenās tēmas:

  • OHSAS 18001:2007 standarts un tā nepieciešamība
  • Audita tehnika
  • Praktiskā audita veikšana
  • Aspekti, kas jāņem vērā, lai nodrošinātu standartu ievērošanu
  • Standartu pielāgošana
  • Uzņēmumā atbildīgo darbinieku pienākumi par standartu ievērošanu

No 2012.gada 10. aprīļa projekta ietvaros turpinam realizēt plānoto svešvalodu apmācību kursu. Darbinieki apgūst vācu un angļu valodas, kas noderēs saskarsmē ar ārzemju klientiem un ļaus īstenot uzņēmuma mērķi - palielināt eksporta apjomus.

No 2012.gada 7. līdz 10. martam projekta ietvaros uzņēmumā tika realizētas plānotās tehniskā servisa mehāniķu un elektroniķu apmācības par iespiedlīnijas Komori 38S uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī. Tehniskā servisa personāls apguva kā efektīvi veikt profilaktiskās pārbaudes, apkopes, diagnostiku, iekārtas mezglu regulēšanu. Apmācības sniedz augsti kvalificēti pasniedzēji no Lielbritānijas.

Apmācības mērķis - nodrošināt iespiedlīnijas Komori 38S efektīvu darbību.

No 2011.gada 8. līdz 11. novembrim projekta ietvaros uzņēmumā tika realizētas plānotās ofseta iespiedēju apmācības.

Apmācības sniedz augsti kvalificēts pasniedzējs no Lielbritānijas.

Apmācības mērķis - veikt apmācību iespiedlīnijas Komori 38S apkalpojošajam personālam par iespiedlīnijas efektīvu izmantošanu un Krāsu vadības teorijas pamatiem. Apmācībai ir paredzēta četru dienu programma. Kursa ietvaros darbinieki apgūst gan teoriju, gan tās pielietojumu praksē.

Iegūtās zināšanas ļaus paaugstināt darba efektivitāti, kā arī uzturēt stabilu produkta kvalitāti.