Uzsākti “Poligrāfijas grupas Mūkusala” ražošanas paplašināšanas un modernizācijas darbi.


SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” jau no tās pirmsākumiem ir bijusi tipogrāfija ar ambīcijām. Vēsturiski uzņēmuma darbība ir balstīta uz sadarbību ar izdevniecībām, ļaujot attīstīties un augt – pārredzot medijus ietekmējošā tirgus izmaiņas. Arī šim gadam izvirzītie mērķi ir augsti un pamatoti, izprotot klientu vajadzības un vēlmes.

2015.gadā SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” dubultos ražošanas jaudas žurnālu drukas segmentā, uzstādot jaunas: iespiedlīniju KOMORI 38s un iekārtu skavotas produkcijas izgatavošanai – Müller Martini PRIMERA.  Jaunās iekārtas dos iespēju ne tikai palielināt ražošanas apjomus, bet garantēs nepārtrauktu un stabilu tipogrāfijas darbu. Šobrīd sekmīgi un saskaņā ar laika plānu ir uzsākti iespiedlīnijas KOMORI 38s uzstādīšanas darbi. Pēcapstrādes līnijas PRIMERA instalācija tiks uzsākta augusta beigās. Abas jaunās iekārtas plānots nodot ekspluatācijā šī gada septembra sākumā. 

SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” būs pirmā tipogrāfija Latvijā, kas nodrošinās piegādes adreses uzdruku uz gatavās produkcijas. Personalizācijas-adresācijas sistēma DOMINO Bitjet+ v4.5 spēj drukāt uz dažādiem materiāliem, tai skaitā uz plēves. Līdz šim konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai tika piesaistīti ārvalstu partneri, kas būtiski ietekmēja izpildes termiņus un attiecīgi samazināja konkurētspēju eksporta tirgos. Konkrētais pakalpojums ir īpaši svarīgs Rietumeiropas valstu pasūtījumu izpildei, lai nodrošinātu precīzu gatavās produkcijas sagatavošanu izplatīšanai pa pastu.  Iekārtu plānots uzstādīt šī gada augusta beigās.

SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” veic investīcijas esošo iekārtu modernizācijā. Tiks nomainīta uz jaunu un modernu automātiskā krāsu kontroles sistēma QuadTech esošajai iespiedlīnijai KOMORI 38s un iegādāti jauni kravu pacēlāji – mūsdienu standartiem atbilstošāki, videi draudzīgāki.

 

FOTO GALERIJA

SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” ražošanas paplašināšanas un modernizācijas projekta ietvaros veic sekojošas investīcijas:

  • Augstas kvalitātes ruļļu iespiedlīnija KOMORI 38s (ražotājvalsts –  Japāna);
  • Pēcapstrādes līnija skavotas produkcijas izgatavošanai Müller Martini PRIMERA (ražotājvalsts – Šveice);
  • Gatavās produkcijas personalizācijas-adresācijas līnija DOMINO Bitjet+ v.4.5 (ražotājvalsts –  Apvienotā Karaliste)
  • Esošās ruļļu iespiedlīnijas KOMORI 38s automātiskā krāsu kontroles sistēmas QuadTech modernizācija (ražotājvalsts – Amerikas Savienotās Valstis)
  • 2 jauni kravas pacēlāji Nissan (ražotājvalsts –  Japāna)

Jaunās iekārtas tiek iegādātas saskaņā ar projektu „Jaunas drukas iekārtas iegāde”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds un, kas tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (līgums Nr. L-APV-14-0120). Projekta realizācija paredzēta līdz 2015.gada III. ceturksnim, ieskaitot.