Poligrāfijas grupa Mūkusala atbalsta jaunos hokejistus!


Poligrāfijas grupas Mūkusala turpina atbalstīt starptautisko jauniešu hokeju turnīru. Mēs sniedzām talantīgajiem sportistiem to, ko vislabāk protam, t.i., drukas pakalpojumus. Uzņēmums tic, ka atbalsts jauniešiem veicinās viņu panākumus.

Tiekties pēc sasniegumiem ir uzņēmuma, kā arī katra sportista mērķis, tāpēc, lai iekarotu jaunas virsotnes, ir jābūt mērķtiecīgiem. Mēs novēlam jaunajiem hokejistiem vienmēr tiekties būt labākajiem un ticēt saviem spēkiem!