Sportiskas aktivitātes vieno PGM darbiniekus!


 

SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” viena no pamatvērtībām ir darbinieki! Uzņēmums vēlas iepriecināt savus darbiniekus, tāpēc katru gadu rīko dažādus pasākumus.

2014.gada augustā notika atpūtas/sporta pasākums Līgatnes pagastā. Pasākuma pirmajā daļā visi darbinieki varēja izstaigāt Padomju slepeno bunkuru - uzzināt daudz interesantu faktu un sajust bunkura īpašo gaisotni.

Pasākuma otrajā daļā atpūtas un sporta kompleksā "Vecais ceļš" - norisinājās sporta aktivitāšu pasākums – lēkšana maisos, volejbols ar dvieļiem, torņa būvēšana no klucīšiem, nakts orientēšanās u.c. aizraujošas atrakcijas. Pasākumā ikviens ieguva pozitīvas emocijas divu dienu garumā, bet labākie sportisti arī medaļas.

 

FOTO