SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” dalība projektā „Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā, Minhenē"


SIA „Poligrāfijas grupa Mūkusala” piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā tirdzniecības misijā un kontaktbiržā Vācijā, kas norisinājās 2015. gada 11.-12. maijā Minhenē.

Tirdzniecības misijas laikā notika kontaktbirža ar vācu uzņēmējiem, kā arī seminārs Latvijas uzņēmumiem par Vācijas tirgus specifiku, biznesa iespējām un juridiskajiem aspektiem. Tirdzniecības misija tika organizēta sadarbībā ar LIAA pārstāvniecību Vācijā, kā arī partnerinstitūcijām Vācijas-Baltijas tirdzniecības kameru un Minhenes tirdzniecības un rūpniecības kameru. Poligrāfijas grupu Mūkusala pārstāvēja vecākā projektu vadītāja Brigita Klovāne.

Dalība tirdzniecības misijā tiek rīkota Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Ārējo tirgu apgūšanas atbalsta programmas projekta "Nozaru nacionālie stendi starptautiskajās izstādēs ārvalstīs un eksporta konsultācijas" ietvaros.