Poligrāfijas centrs


Poligrāfijas grupa Mūkusala  ir izveidojusi ciešu sadarbību ar Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centru. Šīs sadarbības ietvaros uzņēmums nodrošina:

  • Prakses vietas iespiedējiem un poligrāfijas ražošanas tehniķiem ar mērķi, pielietot praksē teorētiskās zināšanas;

Prakses gaitā ražošanas nodaļas vadība izvērtē katra praktikanta apgūtās iemaņas un prasmes. Labākajiem praktikantiem tiek piedāvāts kļūt par Poligrāfijas grupa Mūkusala  darbiniekiem.

  • Noderīgus mācību līdzekļus un materiālus;
  • Ekskursijas ražotnē.

Ikvienam Poligrāfijas centra studentam ir iespēja redzēt, kā tiek iespiesti laikraksti, žurnāli, katalogi un cita poligrāfiskā produkcija, kā arī reklāmas materiāli. Zinoši speciālisti parādīs iekārtas un iepazīstinās ar ražošanas (darbu sagatavošanas, drukas, pēcapstrādes) procesiem.

Poligrāfijas grupa Mūkusala  veiksmi nodrošina profesionāli darbinieki. Daudzi no iespiedlīnijas operatoriem savas prasmes ir apguvuši mācoties tieši Poligrāfijas centrā ! Tā ir vienīgā poligrāfijas nozares mācību iestāde Latvijā, kas sagatavo jaunos poligrāfijas nozares speciālistus.

P.S. Ja vēlaties doties ekskursijā uz mūsu uzņēmumu, lūgums to iepriekš saskaņot - vienoties par vēlamo dienu un laiku! T.+371 67063187