Administrācija


Aija Āne
Personāla vadītāja
Tālr.: +371 6 706 3210
Fakss: +371 6 706 3275
aija_ane@pgm.lv
Renāte Dubrovska
Tirgzinības speciālists
Tālr.: +371 6 706 3299
Fakss: +371 6 706 3275
renate_dubrovska@pgm.lv
renate_dubrovska
Aivars Grišulis
IT vadītājs
Tālr.: +371 6 748 3388
Fakss: +371 6 706 3275
aivars_grisulis@pgm.lv
Gatis Vēbers
Pārdošanas un mārketinga vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3299
Fakss: +371 6 706 3275
gatis_vebers@pgm.lv
gatis.vebers
Arnis Sīpols
Namu apsaimniekošanas vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3158
Fakss: +371 6 706 3275
arnis_sipols@pgm.lv
Ilze Erenberga
Finanšu vadītāja
Tālr.: +371 6 706 3201
Fakss: +371 6 706 3201
ilze_erenberga@pgm.lv
Imants Klovāns
Ražošanas vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3186
Fakss: +371 6 706 3275
imants_klovans@pgm.lv
Rinalds Stabulnieks
Loģistikas vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3290
Fakss: +371 6 706 3275
rinalds_stabulnieks@pgm.lv
Inga Gūtmane
Biroja administratore
Tālr.: +371 6 706 3187
Fakss: +371 6 706 3275
inga_gutmane@pgm.lv
Visvaldis Trokša
Valdes priekšsēdētājs
Tālr.: +371 6 706 3163
Fakss: +371 6 706 3275
visvaldis_troksa@pgm.lv