Ražošanas nodaļa


Imants Klovāns
Ražošanas vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3186
Fakss: +371 6 706 3275
imants_klovans@pgm.lv
Jānis Trubiņš
Attīstības vadītājs
Tālr.: +371 6 706 3290
Fakss: +371 6 706 3275
janis_trubins@pgm.lv
Paulis Zabarovskis
Ražošanas tehnologs
Tālr.: +371 6 706 3186
Fakss: +371 6 706 3275
paulis_zabarovskis@pgm.lv
Ingus Kighelis
Ražošanas plānotājs
Tālr.: +371 6 706 3055
Fakss: +371 6 706 3275
ingus_kighelis@pgm.lv
Valters Trokša
Ražošanas plānotājs
Tālr.: +371 6 706 3055
Fakss: +371 6 706 3275
valters_troksa@pgm.lv