PGM rekvizīti


SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA"
Reģistrācijas Nr.: 40003771247
PVN Nr.: LV40003771247
Adrese: Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004
Norēķinu konts: LV12HABA0551011386534
Banka: Swedbank AS
Kods: HABALV22