Attīstība


Poligrāfijas grupa Mūkusala  veiksmes pamatā – vēlme sasniegt izvirzītos mērķus un virzīties uz priekšu, lai tie tiktu piepildīti. Lai gūtu panākumus katrai darbībai ir jābūt vērstai uz ieceru piepildīšanu, jo tikai neatlaidīgs un mērķtiecīgs darbs var nest pozitīvus rezultātus.

                                                                                                                               

 Uzņēmums arvien lielāku lomu pievērš eksporta tirgus apguvei, kā rezultātā katru gadu eksporta apjoms turpina pieaugt.

                                                                                           

Produkcija tiek eksportēta uz Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Nīderlandi, Somiju, Vāciju, Krieviju, Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, kā arī Itāliju un Spāniju.

Poligrāfijas grupa Mūkusala  ieguvusi ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 un OHSAS 18001, kā arī FSC® piegādes ķēdes un Nordic Ecolabel sertifikātus, kas apliecina, ka uzņēmumā ir izveidota vienota kvalitātes vadības, vides, darba drošības un arodveselības sistēma, kā arī uzņēmums izmanto videi draudzīgus izejmateriālus produkta ražošanā.

Mēs ticam, ka šie soļi veicinās uzņēmuma tālāko attīstību!