Sertifikācija


ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, FSC un Nordic Ecolabel

2010.gada martā ieguvām ISO 9001:2009  un ISO 14001:2005  sertifikātus. Šie sertifikāti apliecina, ka uzņēmumā ir izveidota vienota kvalitātes un vides pārvaldības sistēma, kura tiek regulāri pilnveidota.

Mūsu mērķis ir veicināt klientu apmierinātību un kļūtu videi draudzīgākiem. Līdz ar to mēs izvēlējāmies iegūt šos sertifikātus, lai atšķirtos no konkurentiem un paaugstinātu pakalpojuma kvalitāti. Tika izveidota integrētā vadības sistēma, kura atbilst abu standartu prasībām un ir saistībā ar mūsu vīziju, misiju un vērtībām.

Esam pilnveidojuši ražošanas, pārdošanas un loģistikas procesus, izstrādājuši kvalitātes un vides politiku ar vēlmi uzlabot esošos procesus un būt efektīvākiem.

Mēs ticam, ka ISO  standartu ieviešana veicinās uzņēmuma virzību uz priekšu – īstenot izvirzītos mērķus!


2011.gada marta mēnesī esam veiksmīgi izgājuši FSC  piegādes ķēdes sertifikācijas auditu. FSC  sertifikāts ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina vienlaicīgi videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

Poligrāfijas grupa Mūkusala  ieviesa FSC  piegādes ķēdes sistēmu, lai nodrošinātu uzticamu garantiju klientiem - produkts nāk no labi apsaimniekotiem mežiem.

Mēs piedāvājam preses izdevumu, kā arī reklāmas materiālu drukai izmantot FSC sertificētu papīru!


2012.gada janvārī ieguvām sertifikātu Baltais Gulbis jeb Skandināvijā pazīstams kā Nordic Ecolabel. Sertifikāts apliecina, ka esam videi draudzīgs uzņēmums, tas attiecas gan uz izmantojamo papīru, gan ķīmiskajām vielām, kā arī energoresursiem.

Esam pirmā tipogrāfija Latvijā, kas ir ieguvusi šo Ziemeļvalstu sertifikātu. Mūsu mērķis ir būt videi draudzīgākam uzņēmumam.

Mēs ticam, ka šis solis palīdzēs mums veiksmīgāk attīstīties un pavērs jaunas iespējas Skandināvijas tirgū!


Uzņēmuma galvenā vērtība ir mūsu darbinieki. Visā uzņēmuma pastāvēšanas laikā ir veikti gan dažādi pasākumi, gan ieguldīti līdzekļi, lai uzlabotu darba apstākļus un darba drošību. Sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistiem regulāri notiek profilaktiski pasākumi, izvērtējot darba vidi, nosakot iespējamos riskus un kaitējumus, veicot aktivitātes to novēršanā. 

Mūsu darbs ir rezultējies 2013. gada martā, iegūstot OHSAS 18001 (ISO 45001:2018) sertifikātu, kas apliecina, ka uzņēmumā ir ieviesta darba drošības un arodveselības sistēma.

Sertifikāta iegūšana ir tikai sākums turpmākai darba drošības un arodveselības sistēmas konsekventai uzturēšanai un uzlabošanai.