"Zaļā" enerģija


As Latvenergo piešķīrusi - SIA Poligrāfijas grupa Mūkusala - zaļās elektroenerģijas izmantotāja sertifikātu Powered by Green.  Ar sertifikāta piešķiršanu Latvenergo apliecina, ka izmantotās elektroenerģijas ražošanā vismaz par 70% ir izmantoti atjaunojamie energoresursi.

Poligrāfijas grupa Mūkusala arvien lielāku lomu piešķir tam, cik videi draudzīgas izejvielas un pakalpojumi tiek izmantoti produktu ražošanā. Rūpēties par vidi nozīmē ikvienā ražošanas procesā ievērot vides saudzēšanas pamatprincipus un nodrošināt darbinieku kompetenci vides jautājumos.

Uzņēmuma galvenā prioritāte ir vienmēr sniegt augstākās kvalitātes poligrāfiskos pakalpojumus, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi.