PGM atbalsta


Poligrāfijas grupa Mūkusala jau daudzus gadus atbalsta kultūras un sporta pasākumus!

Uzņēmums vēlas sniegt atbalstu sabiedrisku pasākumu organizēšanā.

Poligrāfijas grupa Mūkusala atbalsta: