Starptautiskais jauniešu hokeja turnīrs "Rīgas kauss".


Kopš 2008.gada uzņēmums atbalsta starptautiski jauniešu hokeju turnīru. Mēs sniedzam talantīgajiem sportistiem to, ko vislabāk protam, t.i., drukas pakalpojumus. Poligrāfijas grupa Mūkusala tic, ka atbalsts jauniešiem veicinās viņu panākumus.

Tiekties pēc sasniegumiem ir uzņēmuma, kā arī katra sportista mērķis, tāpēc, lai iekarotu jaunas virsotnes, ir jābūt mērķtiecīgiem. Mēs novēlam jaunajiem hokejistiem vienmēr tiekties būt labākajiem un ticēt saviem spēkiem!