Iespējas


Papīra sortiments: 42 – 100 g/m2 nepārklātie papīri

Laikrakstu maksimālais lappušu apjoms:

  • Broadsheet - 144 lpp.
  • Tabloid - 288 lpp.
  • Post-folded – 32 lpp.

Laikrakstu formāti un to maksimālie izmēri:

  • Broadsheet – 560 * 420 mm
  • Tabloid – 420 * 280 mm
  • Post-folded – 280 * 210 mm

Maksimālais loksnes apdrukas laukums – 820 x 525 mm.

Cold-set iespiedmašīnu cirtiena izmērs (cut-off) – 560 mm.

Poligrāfijas grupa Mūkusala vienīgā Latvijā veic automatizētu reklāmas materiālu komplektāciju.

Komplektācijas iespējas vienā ražošanas ciklā:

  • Laikraksta pamatbloks + 4 dažādi ieliktņi
  • Laikraksta pamatbloks + pielikums + 3 dažādi ieliktņi