Noderīgas lejupielādes


  1. FileZilla - FTP klienta programma (Win)
  2. 7-Zip - Programma arhivēšanai (Win)
  3. ISOnewspaper26v4.icc (702 KB) - CMYK profils avīžu iespiešanai Poligrāfijas grupā Mūkusala
  4. ISOcoated_v2_300_eci.icc - Profils žurnālu iespiešanai uz krītpapīriem HWC un MWC
  5. ISOwebcoated.icc - Profils žurnālu iespiešanai uz papīriem LWC un WFC
  6. SC_paper_eci.icc - Profils žurnālu iespiešanai uz papīriem SC, MF, LWU, MFC un INP
  7. PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc - Profils žurnālu iespiešanai uz WFU un SBU papīriem