Iespējas


Poligrāfijas grupa Mūkusala nodrošina šādus repro pakalpojumus:

  • Krāsu vadība un kontrole saskaņā ar ISO 12647 standartu
  • Detalizēta failu pārbaude pirms drukas
  • Elektronisku failu apstiprināšana (rip faili)
  • Digitālo krāsu izdruku izgatavošana
  • Konsultācijas par drukas darbu sagatavošanu