Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

Energoefektivitātes projekta rezultāti 2022

Projekti

SIA "Poligrāfijas grupa MŪKUSALA" 2018. gada sākumā uzsāka un īstenoja dažādus energoefektivitātes pasākumus - ražošanas telpās tika uzstādīti energoefektīvāka dzesēšanas un ventilācijas sistēma, esošais apgaismojums nomainīts pret LED gaismekļiem, modernizēts žurnālu drukas žāvētājs, kā arī veikta kompresoru nomaiņa. 2019. gada 2. ceturksnī tika realizēta termālo iespiedformu izgatavošanas iekārtu maiņa uz ievērojami energoefektīvāku un videi draudzīgāku risinājumu. Projekti tika realizēti pēc noslēgtā līguma ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”” ar identifikācijas Nr.4.1.1.0/17/A/013.

2022.gads bija otrais pilnais projekta monitoringa gads no pieciem (2021 – 2025).

Sasniegtie rādītāji par 2022.gadu:

Iegūtais samazinājums
Enerģijas ietaupījums attiecībā uz visiem veiktajiem pasākumiem – 1192,08 MWh/gadā;
CO2 samazinājums – 297,81 t/gadā
Ēkas energoefektivitāte (ventilācija, dzesēšana un LED) – 142,62 MWh/gadā
Žurnālu iespiediekārtas KOMORI 1 žāvētāja modernizācija – 1020,95 MWh/gadā
Jauna termālo iespiedformu izgatavošanas iekārta – 30,34 MWh/gadā
Ražošanas procesā nepieciešamo saspietā gaisa ražojošo kompresoru maiņa – 534 MWh/gadā

 

SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala” turpina  efektivizēt energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē – laikrakstu iespiešanā un cita veida izdevumu iespiešanā, veicot kompleksus risinājumus energoefektivitātes celšanā uzņēmuma komplicētajos grafiskās apstrādes ražošanas procesos.