Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt:

KVALITĀTES UN VIDES, DARBA DROŠĪBAS UN ARODVESELĪBAS POLITIKA

Misija

 • Poligrāfijas grupa Mūkusala ir efektīvs un tehnoloģiski progresīvs uzņēmums, kas sniedz augstas
  kvalitātes poligrāfijas pakalpojumus drukāto mediju uzņēmumiem;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala savā darbībā balstās uz augstiem kvalitātes un ētikas standartiem;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala regulāri izzina klientu vēlmes ar mērķi panākt augstu klientu
  apmierinātību;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums, kura prioritāte ir sistemātiska
  negatīvās ietekmes uz vidi samazināšana.

 

Vīzija

 • Poligrāfijas grupa Mūkusala būs poligrāfijas nozares līderis Baltijā, kas apkalpos drukātos medijus;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala darbosies atbilstoši starptautiskajai kvalitātes vadības sistēmai;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala būs profesionāla vide, kas piesaistīs labākos nozares speciālistus un
  veicinās to izaugsmes iespējas;
 • Poligrāfijas grupa Mūkusala būs videi draudzīgs uzņēmums.

 

Zemāk minētās vērtības nosaka organizācijas darbinieku uztveri un domāšanu, kā arī atspoguļojas darbībā un
pašas organizācijas vides veidošanā. Uzņēmums Poligrāfijas grupa Mūkusala balstās uz šādām
uzņēmuma tēlu veidojošām vērtībām:

PROFESIONALITĀTE
Darbinieku profesionalitāte ir svarīgs faktors, sadarbojoties ar klientiem. Profesionāli darbinieki ir
Poligrāfijas grupas Mūkusala viena no galvenajām vērtībām, kas ļauj uzņēmumam pilnvērtīgi
attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus.

ORIENTĀCIJA UZ KLIENTU
Katra darbība ir vērsta uz klienta vēlmju piepildīšanu, jo labākas attiecības ar klientiem, jo uzņēmums
ir veiksmīgāks.

ATTĪSTĪBA
Uzņēmuma mērķis ir kļūt par līderi drukāto mediju tirgū, kā arī iegūt lielāko tirgus daļu. Patstāvīga
attīstība ir sekmīga uzņēmuma pamatā.

EFEKTIVITĀTE
Lai uzņēmums būtu veiksmīgs, katrai aktivitātei ir jābūt efektīvai gan saziņas līmenī, gan arī
ražošanas procesos. Ikdienā efektivitāte tiek nodrošināta nepārtraukti, uzlabojot darba procesus.

VIDE
Viena no galvenajām uzņēmuma vērtībām – būt dabai draudzīgam uzņēmumam, rūpēties par vidi,
kurā dzīvojam. Tādēļ Poligrāfijas grupas Mūkusala savu attieksme pret vidi pauž, īstenojot savā
darbībā šādus pamatprincipus:

 • nodrošināt atbilstību LR vides tiesību aktu prasībām un citām prasībām;
 • nepārtraukti pilnveidot vides sniegumu;
 • periodiski pārskatīt un identificēt iespējamo ietekmi uz vidi šādās jomās:
  ķīmisko vielu un ķīmisko produktu izmantošana un apsaimniekošana;
  racionāla resursu izmantošana;
  atkritumu apsaimniekošana.
 • nepārtraukti ierobežot un mazināt negatīvo ietekmi uz vidi:
  samazinot piesārņojošo vielu emisijas vidē;
  nodrošinot pārdomātu un racionālu dabas resursu izmantošanu.
 • veidot darbinieku vides apziņu katrā darba vietā un nodrošināt atbildīgo darbinieku kompetenci vides jautājumos.

 

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS POLITIKA

ISO 45001 sistēmas īstenošana ļauj uzlabot uzņēmuma darbinieku darba apstākļus un
drošību, kontrolējot un samazinot iespējamos riskus un kaitējumu darbiniekiem. Uzņēmums ir
apņēmies nepārtraukti uzraudzīt un uzlabot darba drošības un apkārtējās vides aizsardzības prasību
īstenošanu. Sistēma ir pilnībā integrēta ar ISO 9001 un ISO 14001 standartiem,
atbilstoši ieviesta un uzturēta. Šī integrētā sistēma tiek periodiski pārskatīta, lai garantētu
likumdošanas prasību un piemērojamo standartu izpildi, kā arī tās atbilstību uzņēmuma prasībām.

Uzņēmuma mērķi ir:

 • nodrošināt un uzturēt drošus un veselīgus darbu apstākļus saviem darbiniekiem;
 • samazināt, novērst, izolēt vai kontrolēt apdraudējumus un šādus riskus (troksnis, putekļi,
  smagumu celšana, traumatisms, kā arī krišana no augstuma.), veicot profilakses un
  aizsardzības pasākumus;
 • samazināt uzņēmumā nelaimes gadījumu, saslimstības un darbinieku veselības traucējumu
  risku;
 • nodrošināt atbilstību LR noteiktajiem likumiem saistībā par darba drošību.

Uzņēmums veic:

 • sistemātisku darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, darbinieku izpratnes
  veicināšanu par drošības un darba aizsardzības nozīmi darba procesu uzlabošanā;
 • drošības un darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu;
 • darba apstākļu nepārtrauktu analīzi, atklāto problēmu izvērtēšanu un novēršanu.

Lai īstenotu augstāk minētā nostādnes Poligrāfijas grupa Mūkusala ir izstrādājusi un ieviesusi darba
drošības sistēmu atbilstoši ISO 45001 standarta prasībām.